Bizden haberdar olmak ister misiniz?
Adınız Soyadınız Eposta
22 Aralık 2010 - 16 Ocak 2011
Resul Aytemür
"Bellek İzleri "
Sergi Resimleri Basın Bülteni Basında Resul Aytemür BiyografiRESUL AYTEMÜR’DEN

“BELLEK İZLERİ” ADLI SERGİ

Resul Aytemür’ün “Bellek İzleri” adlı sergisi 22 Aralık’10 – 16 Ocak’11 tarihleri arasında, Nişantaşı’ndaki tarihi Damat Tween ADV Mağazası’nın 6. ve 7. katlarında yer alan Artgalerim Nişantaşı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Daha önceki pek çok sergi ve çalışmalarından hatırlanacağı gibi sanatçı Resul Aytemür “Bellek İzleri” adlı sergisinde de kendi mekânına sığmayan, sınırları zorlayan figür ve peyzaj resimlerini eserlerine taşıyor.

“Algı, bellek ya da öğrenme, hatırlama, kayıt, depolama gibi unsurlar sanatında en önemli yapı taşlarındandır. Resul Aytemür’un çalışmalarında bu izler görülür; sanatçı dış dünyanın kendiliğinden gelişen toplumsal olgularını dingin bir akılcılıkla gerçek dünyadan çekip resimler ve meseleleri içselleştirerek aktarımcı bir akılcılıkla yüzeylere yansıtır. Malatya’da başlayan süreç diyalog onu Akademi’ye dek sürükler. Figür ve çevre üzerine gözlem, vazgeçilmeyen temalar olarak etüt ve boya işlerinde karşılık bulur. Boyadan ödün vermez Aytemür, sürekli değişen çevre, insan ve yaşamlar her çalışmada bu malzemeyle aktarılır.  Boya sürüşleri oldukça şiddetli ve yoğundur. Katmanlaşan boya, sanatçının ısrarla model olarak seçtiği arka planda kalan, dikkate alınmayan, değer verilmeyen kent yaşayanlarının sessiz çığlıdır aslında. On yılı aşkın bir süredir atölye ve yaşam alanı olarak kullandığı Beyoğlu Balo Sokak’taki mekan, yakın çevre, sokak ve semtin olağandışı hareketliliğini Aytemür’un algı ve bellek ikileminde yoğurup işlerine yansıyan bir çalışma alanına dönüşür.

Daha önceleri açık genelev işlevi ile nefes alıp veren sokak yavaş yavaş algılandıkça çeşitli hikayeler sunar sanatçıya; sokakta bir baştan bir başa volta vuran figürlerin yüzlerinde kendisini ele veren, gizlenemeyen derin trajedi, terk edilmişlik, korku ve öfke yüzeylerde fırça darbeleri ve kalın boyalar aracılığı ile bir dil oluşturur. Aytemür için figür ikilemleri olan bir canlıdır ve trajedisine karşılık neşeli yanları da vardır. Bu neşeli yaşamı, alanı da arar sanatçı.

Zaten Beyoğlu bu karşıtlıklar üzerine kurulu bir semttir ve aranan temaları bütün çıplaklığı ile sergiler. Kargaşa, yeşil parklar, alanlar ve 1 Mayıs olayları, sokak kutlamalarında Ahırkapı Roman Orkestrası ve Babylon’da Babazula müzik gurubunun sahne performansı işte bu ikilemelerin ya da ikilemli coğrafyanın yalın aktarımıdır. Bir kesim olabildiğince sıradandır, bir kesim ise olabildiğince seçkin… “

Erkan Doğanay