24 Şubat - 16 Mart 2014
GÜLTEN İMAMOĞLU
"Hermafrodias"
Sergi Resimleri Basın Bülteni Basında GÜLTEN İMAMOĞLU Biyografi


Gülten İmamoğlu “HERMAFRODIAS” ile
24 Şubat - 16 Mart 2014 tarihleri arasında
artgalerim BEBEK’te!

Aydınlanma felsefesinin getirdiği “Ruhun Cinselliği Yoktur” önermesinin etkisiyle cinsiyetler arası kutuplaşma yok olmaya yüz tutmuştur. Dişil ve eril enerjilerimizi içgüdüsel olarak içimizde taşırız. Dişil ve Eril tam bir bütünleşme olduğunda gücü, huzuru bilgeliği barındıran her iki kutbun birbiri içine akarak eridiği birbiri içinde yok olduğu açık, kuvvetli ve yaratıcı bir kanal açılır. Bu kanal bir ucundan alıcı, diğer ucundan da eylemci olan bir daire gibidir ve kendi kendini besler. Evrenin tümünü oluşturan şey, dönüp duran ve yaratım gerçekleştiren bir dairedir. Doğu felsefeleri, Yin (kadınsı-alıcı), Yang (erkek-aktif) adı ile evrendeki tüm enerjinin bu iki güçten meydana geldiğini söylemişlerdir.

Bu olgular, Gülten İmamoğlu'nun Organik Metastrata dönemine ait son dönem işlerinden oluşan özel bir seçki olan “Hermafrodias” da, sanatseverlerle buluşuyor. Serginin ana teması aşk ve diyalog. Yunan mitolojisindeki Haber Taşıyan Tanrı Hermes ile Güzellik Tanrıçası Afrodit'in Hermafrodit adında bir oğlu olur. Hermafrodit o kadar güzeldir ki bir su perisini kendine aşık eder ve sürekli ona yakınlaşmak için uğraşır ama Hermafrodit'in nazı ile karşılaşır. Bir türlü yüz bulamayan peri kız, Hermafrodit gölde yüzerken birdenbire karşısına çıkar ve sıkı bir şekilde ona sarılır. Tanrılara onları birbirlerinden ayırmamaları için yalvarır. Dileği kabul olur ve ikisi de tek vücutta varolur. Böylece ortaya çift cinsiyetli bir insan çıkar. Ütopik olarak yaratılan Hermafrodias aurasında eril ve dişil kutuplar sanatçının kendi özgün dilinde yorumlanmaktadır.