05 Nisan - 29 Nisan 2018
SELAHATTİN AYDIN
"Başka Dünyanın Resimleri"
Sergi Resimleri Basın Bülteni Basında SELAHATTİN AYDIN Biyografi


“Başka Dünyanın Resimleri” üzerine;

Günümüz Türkiye resim sanatını dünya sanatından bağımsız ve bulunduğumuz yerden incelemek, her şeyden önce hem sanatçıya hem de ortaya çıkardığı eserlere haksızlık olur... Eserlerini “Başka Dünyanın Resimleri” diye adlandıran sanatçı Selahattin Aydın, aslında bugün var olan bir yanılgıyı hicvetmekle kalmıyor, aynı zamanda resmin plastik problemlerini bizlerin gözleri önünde sorgulama arayışlarını cesurca sergiliyor. Aydın’ın resimleri, geçmişin pentür anlayışından bugünün yüzey boyamasıyla, mekân ve figürün plastik bütünlüğünün bu denli çağdaş izlenimci tavrıyla büyük bir ustalık göstergesi taşır.

Çağdaşlık üzerine bolca kafa karışıklığı yaratan anlayışlara ve dezenformasyonlara karşı, ustaca ve bilgece bir tavır sergileyen sanatçı bugünün gerçekleri üzerinden hareketle adeta var olan dayatmalar ve sistemin dinamiklerine meydan okumaktadır. Maniyeristlerin Rönesans’a gösterdikleri ince ve bir o kadar sağlam tavrını Aydın’ın eserlerinde görmek mümkün. Sanatçının güçlü tavrı, inadı, çalışma disiplini ve sürekliliği, bugün kaosa yol açan kavram kargaşalarının ve bilgi kirliliğinin ortasında, bugünün resminde estetik plastik değerlerin sorgulanması bağlamında bir ders niteliğindedir... 19. yüzyıl Fransa’sından 21 yüzyıl Türkiye’sine kadar serpilmiş, kendi içinde ifade arayışları ve biçimler geliştirmiş bir anlayışın temsilcisi olduğuna inandığım sanatçı Aydın,  eserlerini geleneksel imajın dışında tutarak ışık ve renk tamlamasını mekânla eş zamanlı bir şekilde çözümlemiş ve bunu samimiyetle işlerine yansıtmıştır. Aslına bakarsanız Aydın’ın bugün resmetmeyi sürdürdüğü anlayış, bir Roma kilisesinin Caravaggio’ya sipariş ettiği Aziz Matta resminin hikâyesindeki gibi gelenekselleşmiş kurallara ve kalıplara bir başkaldırıdır.
 
 
Özgür YENER
İstanbul 2018