Bizden haberdar olmak ister misiniz?
Adınız Soyadınız Eposta
20 Aralık 2018 - 20 Ocak 2019
Emel Karakozak
"Yaşam Çiçeği "
Sergi Resimleri Basın Bülteni Basında Emel Karakozak Biyografi“Evrenin görsel niteliği, geometrik strüktürü beden üzerine indirgendiğinde biçimi, ritmi, rengi ve kütlesel devinimi duyuları örgütleyerek görüngülere anlamlar yükler. Bilginin belirsiz kombinasyonu ve renklerle, fiziksel boyutların bir süreklilik durumunda yanlış algılanmasıdır.
 
Görüngüler, yüzey gerilimini arttırarak yeni bir titreşim oluşturmakta ve anın içinde farklı durumlar yaratarak gerçekliğin karşısında durur. Kendi yörüngesinde zaman ve mekan yoktur. An ve andaki biçilen değeri, bir ve birlik olmak arasındaki zıtlığı yüzyüze getirir.  Görüngüler, algı, ışık, hareket olgusu ile bütünün bir parçası haline getirilmiştir.
 
İşte Emel Karakozak’ın “Yaşam Çiçeği” sergisi, gerçekliğe gönderme yapan ve yanılsamanın varlığıyla gerçeği olanaklı kılan gerçekliğin yeniden üretimidir aslında…”
 
Özlem ALICI