MİHRİBAN MİRAP Bilgi almak istediğiniz sanatçıyı seçin
Sanatçının Eserleri
Devamı >>

MİHRİBAN MİRAP

Sanatçının Sergileri
"SENİN MERKEZİN"
28 Haziran - 28 Eylül 2021


"SENİN MERKEZİN"
24 Mart - 24 Nisan 2021


"SENİN MERKEZİN"
18 Ocak - 25 Şubat 2021


"art summer 2018 @Kempinski"
15 Haziran - 30 Ekim 2018


"GÜNCEL SEÇKİ-MİZ XII"
03 Temmuz - 03 Eylül 2017


"Zamansız Fenomen"
23 Mayıs - 24 Haziran 2017


"GÜNCEL SEÇKİ-MİZ IX"
15 Kasım - 31 Aralık 2016


"GÜNCEL SEÇKİ-MİZ VIII"
01 Temmuz - 01 Eylül 2016


"art summer 2016 @Kempinski"
01 Haziran - 31 Ekim 2016


1981 yılında İstanbul’da doğdu.

2005 yılında Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu.

Prof. Özdemir Altan, Prof. Zahit Büyükişleyen, Prof. Turan Aksoy ve Prof. Gülveli Kaya atölyelerinde eğitim aldı.

2014 yılında Pedagojik Formasyonunu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Çeşitli resim yarışmalarında eserleri sergilenmeye hak kazandı.

İstanbul’da bulunan atölyesinde resim yapmaya ve yurtiçinde, yurtdışında karma sergilere katılmaya devam etmektedir. Sanatçının tez konusu “Endüstri Devrimi ile Birlikte Kent Kültüründe Bireyin Modern Yaşam Algısının Sanata Yansıması” olup sanat çalışmalarıyla paralel bir içerik oluşturmaktadır.


ÇALIŞMALARIM HAKKINDA…
 
Çalışmalarımın ana eksenini metropol yaşamı, büyük kentler ve insanların moda olana yönelmesi oluşturuyor. Sürekli değişimin ve aynı zamanda sürekliliğin birbirini tamamlayan bir gerilim üzerinde yol aldığı kenti, kimi zaman silik bir siluet, kimi zaman ise bir baş aktör olarak sunuyorum.
Kent insanı, kent kaosu, kentle birlikte hızı “modern yaşam” algısı ve elbette tüketim kültürü..
Her gün önünden geçip gittiğimiz imgeleri kimi zaman üst üste, kimi zaman yan yana, farklı mekan ve zamanlara aktarıyorum. Bunu gerçekleştirirken marka ve popüler kültür ikonlarına, moda olana bağımlılığı  gözler önüne sermeye çalışıyorum.  Ve biçimci bir anlatımla bugüne dikkat çeken kolajlara yer veriyorum. Parçalanmış ancak güçlü bir bütün gibi davranan, etrafını çeviren imajlarla kimliksizleşmiş kent insanının yapay mutluluklarını betimliyorum. Resimlere ilk bakıldığı zaman bir bütünün birbiriyle yakından ilgili parçaları gibi algılıyoruz fakat her biri birbirinden bağımsız yaşamları işaret ediyor. Aynı metropolde yaşayan insanların bireyselleşmesi ve yanlızlaşması gibi.  Büyük kentlerde görülen dışsal yaşam manzaraları, bireylerin “para ekonomisi” nın hakim olduğu metropolde tavır ve duruşları “moda” olana karşı bağımlılıklarını vurguluyorum. Aslında, modalar kendi dönemlerinin ahlak ve estetik anlayışını barındırırlar.
Resim çalışmalarımda  yer alan “parlak” kentin  sıradan insanlarına, figürlerle kontrast oluşturacak gri kent manzaraları  eşlik ediyor. Grilik  , belli bir tarihsel mekanı ya da mekanları işaret etmeyen kent görüntülerinden oluşmakta.  Figürlerimde   neon ve baskın renkler kullanarak insanın kendiyle ve kentle olan ilişkisini sorguluyorum.
Kimi  zaman  kültür endüstrisinin  diğer imgeleriyle  tüketim kültürünün açmazlarını sembolik nesnelerle ifade ediyorum. Teknolojinin son verilerinin  karşısına endüstri çağının ilk verisi olarak bisikleti koyarak geçmişin naif bir yansımasını sunuyorum.  Resimlerimde kullandığım diğer imgeler tüketim kültürünün uyaranları oluşturuyor; billboardlar, reklam panoları, dergi ve gazeteler, reklamlar vs..Gündelik yaşamın en sıradan görüntülerini kullanarak   bugüne dair metropol ve kentli sıfatlarıyla  bütünleştirdiğimiz figürlere yer veriyorum..


Kişisel Sergiler

2017   "Zamansız Fenomen", Artgalerim Bebek, İstanbul
2012   "Şehir Makinesi", Olcay Art Gallery, İstanbul
2011   "Ben Böyle Görüyorum", Gama Art Gallery, İstanbul


Karma Sergiler

2019   "İstisnalar Kaideyi Bozsun", Karga Art, İstanbul
2019   "Devridaim", Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
2017   "Hep Birlikte", Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul
2016   21. Uluslararası Art Suits Sergisi, Bodrum
2016   8. Uluslararası Kervansaray Buluşması, Malatya
2016   “Güncel Seçki-miz”, Artgalerim Bebek, İstanbul
2016   “Hayatta Kal - Survive”, Ortaköy Kültür Merkezi, İstanbul
2016   Yeditepe’de Zaman VI Karma Sergisi, Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul
2016   2. Uluslararası Mail-Art Proje Sergisi
2016   "Temas II", Galeri Soyut, Ankara
2016   “Yükseğe Bakmak” , Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
2015   "Renkli ve Genç", Bosna Hersek TC. Büyükelçiliği, Sarajevo, Bosna
           Hersek
2015   "Sürekli ve Şimdi", Nişart Sanat Galerisi, İstanbul
2015   Sergilenme, Saküder Resim Yarışması, Ankara
2015   "Yazlık", Platform A by Armoni Art Gallery, Ankara
2015   “Çok Sesli Yaklaşımlar- Yeditepe V”, Ekavart Gallery, İstanbul
2015   “No Stop Europa Giovani”, Teatro dei Dioscuri al quirinale, Roma, İtalya
2015   "Bir Hikayem var", Priştine, Kosova Ulusal Galeri, Kosova
2015   "x+4y=?", Galeri Ark, İstanbul
2015   "Bir Hikayem Var", Galeri Montenegro ULUCG, Podgorica, Montenegro
2015   "Bir Hikayem Var”, Galeri Fab, Tiran, Albania
2014   “Bir Hikayem Var”, Saraybosna Ulusal Galeri, Sarajevo, Bosna Hersek
2014   “Gençler Buluşması”, Armoni A Platform, Ankara
2013    “Özgür ve 90”, T.C. Berlin Büyükelçiliği, Berlin, Almanya
2013   “Karma Yaz Sergisi”, Gama Art Gallery, İstanbul
2013   “Çağdaş İlkeler”, T.C. Romanya Başkonsolosluğu, Kostence, Romanya
2012   Contemporary Çağdaş Sanat Fuarı, Olcay Art Gallery, İstanbul 
2011   “Çağdaş Kesitler”, Galeri Espas, İstanbul
2011   TÜYAP Sanat Fuarı, Galeri Espas, İstanbul
2011   “Buluşma 2011”, Kiplas Sanat Galerisi, İstanbul
2009   “İçimizde Melekler Uçuyor”, Galeri 5, İstanbul
2009   “7 Oyunbozan”, Galeri 5, İstanbul
2008   “Uluslararası İstanbul Lale Festivali”, İstanbul Belediyesi, İstanbul
2007   Heykel Tasarımı, Surp Asdvadzadni Ermeni Kilisesi, İstanbul
2006   “Genç Sanatçılar Resim Sergisi”, Mac Art Sanat Galerisi, İstanbul
2006   TÜYAP Sanat Fuarı Resim Sergisi, İstanbul
2006   DYO 32. Resim Yarışması Sergisi, İstanbul
2005   “66. Devlet Resim ve Heykel Sergisi”, Devlet Resim Heykel
           Müzesi, Ankara
2005   Genç Sanatçılar Resim Sergisi, Artdepo Sanat Galerisi, İstanbul
2005   “Kurgu ve Gerçek”, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
           Fakültesi, İstanbul
2004   Sanat Festivali Resim Sergisi, İstek Vakfı Semiha Şakir Okulları, İstanbul
2003   Büyükada Sanat Şenliği Karma Sergi, İstanbul